O projektu

Projekt Specializované environmentální programy pro střední školy Plzeňského kraje je zaměřen na rozšíření konkrétních odborných předmětů o nové poznatky z oblastí souvisejících s efektivnějším nakládáním s energiemi, ochranou přírody a životního prostředí obecně, environmentálně šetrnějšími výrobními procesy a postupy.

Projekt realizuje občanské sdružení ENVIC s finanční podporou Evropského sociálního fondu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jsou do něj zapojeni 4  partneři - DDM Radovánek, ČSOP Radnice, ČSOP Spálené Poříčí, Úhlava, o.p.s., kteří připravují vzdělávací programy a 6 středních škol  v Plzeňském kraji - Střední průmyslová škola stavební Plzeň, Střední škola potravinářská a zemědělská Klatovy, Střední odborná škola Plasy, Gymnázium Plasy, Gymnázium a střední odborná škola Rokycany, Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí, na kterých jsou tyto programy aplikovány. Projekt byl zahájen v dubnu 2010 a ukončen bude v listopadu 2011. I po skončení projektu budou minimálně v partnerských školách vzdělávací programy součástí Školních vzdělávacích plánů.

Všechny úpravy odborných předmětů jsou zapracovány do Školních vzdělávacích i tématických plánů. Je tak zajištěna kontinuita vzdělávání. Inovované předměty vytvářejí ucelené vzdělávací programy v těchto oblastech:


Ke každému programu vzniknou unikátní učební materiály rozšiřující a didakticky doplňující obsah i formu vzdělávacích programů. Jejich součástí budou i exkurze, praxe studentů ve vybraných provozech a tématicky budou sladěny i Středoškolské odborné činnosti.  

Studenti, kteří projdou vzdělávacími programy budou lépe připraveni pro přechod do praxe, která v mnoha případech již s environmentálními dopady procesu výroby a poskytování služeb počítá. Důraz na ochranu životního prostředí je totiž úzce spjat s úsporami nákladů, stále se zpřísňujícími zákonnými úpravami a předpisy, společenskou poptávkou po ekologických výrobcích a službách nebo marketingem. Důležitý je také fakt, že studenti budou v praxi postupně měnit své obory environmentálně zodpovědnějším směrem.

Aktuality

Konference Příroda a lidé

Ve dnech 23. a 24. března 2012 se ve Spáleném Poříčí uskutečnila konference "Příroda a lidé"....

Studenti 3. ročníku si rozdávali publikace

Studenti 3. ročníku Církevní střední odborné školy se zaměřením na ekologii si v hodině ekologie...

Environmentální vzdělávací programy rozšiřují výuku odborných předmětů

Občanské sdružení ENVIC, ve spolupráci se 4 partnery a 5 středními školami v Plzeňském kraji, právě dokončilo projekt Specializované environmentální programy pro střední školy v Plzeňském kraji.

© Všechna práva vyhrazena občanské sdružení ENVIC - Envi programy

design Hanja.eu | webdesign ANTstudio.cz